1x.hu - Delegáció partner
 
Keresés Keresés Törlés Részletes Delegáció - részletes keresésDelegáció - részletes keresésDelegáció - részletes keresés

A Delegáció pont hu jogi és adatvédelmi nyilatkozata

A delegacio pont hu internettartomány (delegacio.hu, www.delegacio.hu és minden olyan internetoldal, amelynek elektronikus címében a “delegacio.hu” fődomainként megtalálható – a továbbiakban Delegáció portál) alatt található elektronikus tartalom a Delegáció Bt. (a továbbiakban Szolgáltató) tulajdona – beleérteve a szöveges és képi tartalmat, a működtető programokat és adatbázist (ez alól kivétel néhány segédprogram, ahol az eredeti szerzői bejegyzéseket érintetlenül hagytuk), valamint a keresési és megjelenítési eljárás alapjául szolgáló ötletet és megoldásokat.

A Szolgáltató, mint a Delegáció portál fejlesztője és üzemeltetője – tekintettel a személyes adatok kezelésére vonatkozó (1992. évi LXIII.) törvényi előírásokra és az adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásokra – az alábbiakban közzéteszi adatvédelmi politikáját.

A Szolgáltató – adatkezelő és adatfeldolgozó – neve: Delegáció Bt., székhelye: 1042 Budapest, Virág u. 39.

A Delegáció portál keresési, információmegjelenítési szolgáltatásai mindenki számára szabadon és ingyenesen igénybe vehetők. Az apróhirdetési szolgáltatásunk szintén ingyenesen, de regisztrációhoz kötötten vehető igénybe. Ezeken kívül eső szolgáltatásaink – például az adatbázisban való szerepeltetés – regisztrációhoz kötötten és a mindenkor érvényes árainkon alapuló, kiszámlázott szolgáltatási díj megfizetése feltételével vehetők igénybe.

A Delegáció portál többszintű regisztráció segítségével fogad adatokat. A regisztráció(k) során nem kérünk személyes adatokat, de ha a könnyebb kapcsolattartás érdekében kapunk ilyeneket, azokat az elvárható legnagyobb gondossággal kezeljük; harmadik félnek semmilyen célból nem adjuk tovább; semmilyen – statisztikai, adatbányászati vagy más – célból nem osztályozzuk, nem hasonlítjuk illetve nem kapcsoljuk össze más adatokkal vagy mások adataival; és lehetővé tesszük, hogy tulajdonosuk azokat bármikor módosíthassa illetve törölhesse. A bármilyen úton rendszerünkbe került adatokat hangsúlyosan megkülönböztetett módon kezeljük publikus illetve privát jellegük szerint.

A Delegáció portál adatbázisába kerülő adatok valódiságáért, hibamentességéért az adatok elhelyezője visel felelősséget. A Szolgáltató – a szolgáltatásából fakadóan – a rábízott publikus adatok minél hatékonyabb elektronikus közzétételében érdekelt és ezért felelős.

A Szolgáltató nem fogad illetve nem jelenít meg oldalain törvénybe vagy a jó ízlés szabta korlátokba ütköző, a tisztességes üzleti magatartást nélkülöző anyagokat. Gyötrő nyelvhelyességi illetve stiláris hibák esetén a Szolgáltató javaslatot tesz azok kijavítására. Ha a javaslatot a szolgáltatás igénybe vevője nem fogadja el, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a publikálásra szánt anyagot visszautasítsa.

A Delegáció portál tartományából más tartományokra mutató elektronikus hivatkozásokat (linkeket) a Szolgáltató rendszeresen ellenőrzi, de azok tartalmáért és az ottani adatkezelési gyakorlatért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató – a mindenkori partneri szerződésekben foglaltak sérthetetlenségét hangsúlyozva – fenntartja magának a jogot a Delegáció portál szolgáltatásainak módosítására (fejlesztésére).

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen nyilatkozatba foglaltak megváltoztatására. A változtatás az új nyilatkozat nyilvánosságra hozatalával lép érvénybe.


Copyright © 2007 Delegáció – delegacio.hu

http://aproban.hu aproban.hu

Ha valamit nem találsz a Delegáción

Google
Web
delegacio.hu